κνήσεις

κνήσεις
κνάω
Bis Acc.
aor subj act 2nd sg (epic)
κνάω
Bis Acc.
fut ind act 2nd sg
κνήθω
scratch
fut ind act 2nd sg
κνῆσις
scratching
fem nom/voc pl (attic epic)
κνῆσις
scratching
fem nom/acc pl (attic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”